Ga naar de inhoud

ALV 15 april

ALV (Algemene Ledenvergadering)

Op 15 april om 20.00 staat ALV van Socialisten Utrecht gepland, in de Neudezaal van de Saffier. We bespreken vooral het concept-minimumprogramma van De Socialisten. Daarnaast organiseren we de verkiezing voor extra bestuursleden. We zullen ook de voorbereiding op het juni-congres toelichten, en als het bestuur verantwoording afleggen over onze activiteiten en financiën in het najaar. Verder kunnen leden urgente activistische en organisatorische kwesties inbrengen tijdens de rondvraag.

Wees erbij en als je nog meer ideeën hebt voor acties of discussies, laat het ons weten! Stuur een mail naar utrecht@socialisten.org.

Planning congresvoorbereiding

In het weekend van 15 en 16 juni organiseert De Socialisten haar tweede landelijke congres. Op dit congres staat de bespreking van het concept-minimumprogramma centraal. Als afdeling organiseren we twee voorbereidende bijeenkomsten:

  • Op maandag 15 april bespreken we tijdens de ALV het concept-minimumprogramma voor de eerste keer. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld zodat leden elkaar kunnen vinden voor voorstellen voor verbeteringen die ze alleen of samen als wijzigingsvoorstellen willen indienen.
  • Op maandag 27 mei volgt een tweede bespreking van het concept-minimumprogramma. Op deze avond bespreken we de verschillende wijzigingsvoorstellen die vanuit het hele land zijn ingestuurd om te zien of voorstellen wellicht kunnen worden samengevoegd, ingetrokken of verbeterd.

Het concept-minimumprogramma en de wijzigingsvoorstellen worden gepubliceerd via de landelijke nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *