Ga naar de inhoud

Over ons

Wij zijn Socialisten Utrecht. Een initiatief in onze stad die opkomt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We zijn actief in veel sociale bewegingen. Zo strijden we met de vakbond voor een hoger minimumloon, zijn we actief in de woonbeweging tegen de sloop op de croeselaan en voor het behoud en de groei van sociale huur in de stad. Samen met ROOD voeren we acties tegen de huisjesmelker Camelot en stonden we op tientallen protesten. We hebben ons voor al deze zaken ingezet en we zullen ons daarvoor in blijven inzetten.

Wij zijn voor armoedebestrijding. Wij zijn tegen het huidige mensonterende vluchtelingenbeleid. Wij zijn voor het aanpakken van de fossiele industrie en een snelle, rechtvaardige klimaattransitie. Wij zijn tegen etnisch profileren en racistische politietactieken. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht diens economische achtergrond. En dat alles zonder ons einddoel uit het oog te verliezen. Als socialisten willen we toewerken naar een klasseloze maatschappij, waar het huidige economische en politieke systeem wordt vervangen met een systeem dat werkt voor het collectief. Een maatschappij waar geen onderdrukking of winstbejag meer zal heersen, maar de heerschappij van de mens.

Gemotiveerd door dit einddoel strijden we al lange tijd met hart en ziel voor de belangen van Utrechters. Wij zijn kritische socialisten die menen dat het beter moet maar dan ook de daad bij het woord voegen. Dat doen we door de wijken in te gaan en te praten met de mensen. Door ons te verbinden met de activistische bewegingen die onze stad rijk is en ook nieuw verzet op te bouwen tegen sloopbeleid en zwalkend klimaatbeleid. We werken stap voor stap toe naar die nieuwe maatschappij, waarbij we de belangen van Utrechters centraal stellen en niet het grote geld of politiek eigenbelang.

Om dit doel te bereiken moeten we onze krachten bundelen. Als we enkel als losse individuen onze stad willen transformeren zijn we kansloos. Daarom verenigen wij ons als socialisten. Dat doen we via onze lokale organisatie Socialisten Utrecht, maar ook via het landelijke initiatief socialisten.org.

Wil je ook je bijdrage leveren aan dit project? Kijk dan hier op de website hoe je kan bijdragen of mail ons op utrecht@socialisten.org.