Ga naar de inhoud

Oproep ledenvergadering Socialisten Utrecht – 8 januari 2022

  • Nieuws

Op 21 december is de tweede bijeenkomst van het Eenheidsinitiatief Socialisten in Utrecht georganiseerd. Ongeveer 30 mensen waren aanwezig. Op deze bijeenkomst zijn een aantal voorstellen besproken en aangenomen.

Het belangrijkste besluit dat we genomen hebben is dat we de vereniging Socialisten Utrecht willen opbouwen en dat we op 8 januari 2022 het eerste bestuur van deze vereniging willen kiezen.

We willen je daarom vragen het Google-formulier “Lidmaatschapsaanvraag Socialisten Utrecht” in te vullen. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur van Socialisten Utrecht.

Daarnaast willen we op 8 januari 2022 het besluit nemen of we met de lijst Socialisten Utrecht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 willen deelnemen. Een van de voorwaarden is dat we met een goede kandidatenlijst kunnen komen. Indien we besluiten aan de verkiezingen mee te doen zullen we ook moeten besluiten tot een kandidatenlijst.

Op 21 december zijn Julia van der Burg, Splinter Suidman en Floris Boudens aangewezen als kandidatencommissie die op 8 januari met een voorstel voor de kandidatenlijst zullen komen.

Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen geen doel op zich. Alleen als we daarnaast ook andere activiteiten kunnen ontplooien heeft deelname aan verkiezingen zin. We zijn daarom erg benieuwd naar waar mensen mee aan de slag zouden willen.

Op 4 januari 2022 willen we ter voorbereiding van de ledenvergadering van 8 januari een volgende mail sturen. We willen daarom de mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur van de vereniging, mensen die op de kandidatenlijst zouden willen staan en mensen die zich willen bezighouden met andere activiteiten willen vragen om voor 4 januari 2022 een mail te sturen naar utrecht@socialisten.org. De mensen die zich verkiesbaar stellen voor het bestuur willen we vragen een kort stukje te schrijven over hoe zij de ontwikkeling van Socialisten Utrecht voor zich zien en wat zij belangrijk vinden. Alle functies voor het bestuur zijn verkiesbaar: voorzitter, secretaris/penningmeester en algemeen bestuursleden.

Tot slot wensen we jullie een goed uiteinde van het jaar en een strijdbaar 2022, waarin we als Socialisten in Utrecht de onderlinge samenwerking essentieel achten en we bouwen aan een Democratisch en Socialistisch perspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *