Ga naar de inhoud

Verkeer en mobiliteit

Wij willen Utrecht schoon en bereikbaar houden. Daarom verbeteren we de luchtkwaliteit, komt er meer aandacht voor het openbaar vervoer en lossen we de grote problemen rondom het parkeren van fietsen op.

Schijnoplossingen die de vervuiling alleen maar verplaatsen, zoals een milieuzone, wijzen we af.

We blijven ons uit alle macht verzetten tegen de verbreding van de A27. We steunen de oplossing ‘in de bestaande bak’ van de Kracht van Utrecht.

De standaard snelheid wordt 80 kilometer per uur.

De Noordelijke Randweg wordt alleen aangepakt als de kruisingen ondergronds kunnen worden uitgevoerd.

Fietsen

Het fiets-kernnet wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Het netwerk gaat beter aansluiten op bestaande knooppunten en is voorbereid op de nieuwe knooppunten die erbij komen in de stad.

We investeren in goede fietsenstallingen in en bij gebouwen. Daarvoor benutten we onder andere de leegstand in de parkeergarages bij Hoog Catharijne. Het gebruik van de OV-fiets voor forensen blijven we stimuleren.

Openbaar vervoer

We reorganiseren de busverbindingen van Utrecht. Er komen hoogfrequente ringlijnen en nieuwe, snelle busverbindingen tussen de belangrijkste woon- en werkkernen. Ook komen er nieuwe ov-knooppunten, onder andere bij de stations Overvecht, Lunetten, Zuilen en Leidsche Rijn, en in De Uithof. Een groot deel van de openbaarvervoerreizigers zal niet meer via Utrecht Centraal hoeven reizen. Daarnaast verdient iedere buurt fijnmazig en vaak rijdend openbaar vervoer.

Qbuzz wordt afgesplitst en een regionaal overheidsbedrijf, waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeenten en de provincie. Om de doelmatigheid van het openbaar vervoer te verhogen, verlagen we het tarief buiten de spits. Voor reizigers tot 12 jaar en vanaf 65 jaar is het gratis.

Autoverkeer

Onze oplossing voor slechte, ongezonde luchtkwaliteit? Het openbaar vervoer wordt in de stad minstens zo snel als de auto. Verkeer van buiten de stad blijft deels buiten de stad door transferia en snelle openbaarvervoerverbindingen de stad in. We stoppen met het organiseren van files door dom ruimtelijk en economisch beleid.

Wij kiezen voor de aanleg van de verdiepte noordelijke randweg. We gebruiken hiervoor het geld van de verbreding van de A27. De A27 wordt niet verbreed.

De maximumsnelheid op de gehele lokale snelwegring (A2-A12-A27-noordelijke randweg) wordt 80 kilometer per uur. We maken een geluidswal langs de A12 aan de zuidkant van Hoograven. De milieuzone voor personenauto’s wordt vanwege haar geringe effect niet ingevoerd.

Bij invoering van betaald parkeren krijgt de buurt het weer voor het zeggen: het draagvlakonderzoek wordt opnieuw ingevoerd.