Ga naar de inhoud

Sport

Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid van mensen. Dat blijkt uit tal van onderzoeken. We zouden extreem veel (maatschappelijke) kosten besparen op bijvoorbeeld de zorg als er meer gesport zou worden. We stimuleren sport en bewegen daarom op alle mogelijke manieren en kijken daarbij wat werkt. Het budget voor sport groeit op zijn minst evenredig mee met de groei van de stad.

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen sporten. We zetten daarom in op de breedtesport en betalen geen topsportevenementen uit de sportfinanciën. Gemeenschapsgeld voor topsport geven we alleen als het ook de breedtesport aantoonbaar bevordert.

Bewegen in de openbare ruimte

Wandelen en fietsen zijn de meest voorkomende vormen van bewegen. Het beleid kan op dit gebied zeker verbeterd worden, wat enorm zou schelen.

We leggen aantrekkelijke wandel- en fietsroutes aan en investeren daar in meer bomen en, als het nodig is, geluidswallen. We maken zoveel mogelijk kruisingsvrije routes. Zo wordt het op meer plekken prettig om te wandelen of te fietsen. Langs de Leidsche Rijn is een mooi voorbeeld daarvan.

Openbare speel- en sportplekken in de wijken blijven behouden en worden overal waar mogelijk uitgebreid.

We verruimen de mogelijkheden om aan urban sports te doen, zoals skaten, door daar meer faciliteiten voor aan te leggen in de openbare ruimte.

Sportverenigingen

Sportverenigingen hebben nu vaak het gevoel dat de gemeente hen tegenwerkt in plaats van ondersteunt. We zorgen dat hier snel verandering in komt.

Clubs krijgen meer ruimte voor zelfbeheer; we stoppen de controledrang van de gemeente. De gemeente treedt meer ondersteunend op, zowel voor topclubs als amateurclubs. Clubs in de wijken die het goed doen geven we extra steun.

Sportaccommodaties

De accommodaties moeten in orde zijn. Tegelijkertijd kunnen we meer doen met de vierkante meters die we hebben. Sportclusters kunnen effectief en handig zijn, maar we moeten de wensen van de betrokken organisaties daarbij aan de voorkant ophalen en zwaar mee laten wegen.

Bij elke basisschool en middelbare school hoort een gymzaal en elke leerling moet gymnastiekles krijgen. Gymzalen kunnen na schooltijd benut worden om extra sportactiviteiten voor kinderen aan te bieden of door ze te verhuren aan sportclubs voor een lage prijs. Bij nieuwbouw wordt iedere accommodatie toegankelijk voor mensen met een beperking. We volgen daarvoor de richtlijnen van Utrecht Standaard Toegankelijk.

We streven naar gratis collectieve sportscholen en andere sportfaciliteiten.