Ga naar de inhoud

Solide financiën en solidaire belastingen

De gemeente Utrecht heeft meerdere heffingen die bestaan uit vaste bedragen, die gelijk zijn voor alle huishoudens. Dit is een belastingsysteem waarbij de mensen die weinig verdienen een hoger percentage van hun inkomsten moeten uitgeven. Dit gaan wij veranderen. Voor ons is solidariteit het belangrijkste uitgangspunt bij het heffen van belastingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Lagere heffingen

Het vaste bedrag van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is oneerlijk. Een huishouden van twee mensen met een goede voltijdbaan betaalt evenveel als een gezin wat afhankelijk is van één inkomen, omdat één van de ouders de kinderen moet verzorgen.

Voor huiseigenaren gaan wij de twee heffingen daarom samenvoegen in één progressieve heffing: de combiheffing. Dit is een percentage van de WOZ-waarde dat ook meestijgt met de waarde. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger het percentage. Dit zorgt ervoor dat de hoogste lasten terechtkomen bij degenen met de hoogste baten. De combiheffing wordt bij de eigenaar afgerekend en staat los van wat voor huishouden het is. Op deze manier gaat de meerderheid van de huiseigenaren minder betalen en een minderheid van sterk vermogende Utrechters meer.

Een hoge onroerendezaakbelasting (ozb) voor de rijkste utrechters 

Vooral de rijkste Utrechters hebben baat bij een lage ozb. Daarom wordt de ozb progressief, net als de combiheffing. Eigenaren en gebruikers van onroerende zaken met een hogere WOZ-waarde gaan een hoger percentage betalen dan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken met een lagere WOZ-waarde. Voor de meeste Utrechters zal het bedrag omlaag gaan, maar voor de rijkste zal het fors omhoog gaan. Dit zorgt ervoor dat de inwoners die meer kunnen bijdragen ook meer zullen bijdragen.

Schaf de hondenbelasting af

Er zijn duizenden voorbeelden te noemen van dingen die de maatschappij belasten, maar die niet belast worden. Dat er wel een hondenbelasting is, lijkt daarom op willekeur. Het is ook een bijzonder inefficiënte belasting: meer dan een derde van de inkomsten wordt al uitgegeven om het geld te innen. Daarnaast bestaat er door deze belasting bij sommige hondenbezitters het idee dat uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd, omdat er al voor wordt betaald. Voor sommige mensen zijn honden ook belangrijk voor hun mentale gezondheid. De hondenbelasting wordt daarom afgeschaft.

Investeer begrotingsoverschot in algemeen belang, niet in belastingverlaging 

Omdat lokale belastingen worden gebruikt voor het algemeen belang, worden overschotten op de begroting niet gebruikt om belastingen te verlagen, waar vooral de rijkste Utrechters van zouden profiteren, maar worden deze gebruikt om de stad voor iedereen beter te maken.

Een transparante gemeente

De gemeente gaat veel meer doen om haar financiële beslissingen transparanter te maken. Alle uitgaven worden makkelijk in te zien en bij vragen van raadsleden of burgers komt er altijd een verdere toelichting.