Ga naar de inhoud

Sociale rechtvaardigheid

Antidiscriminatie-agenda

De gemeente zal zich houden aan de plannen die zijn vastgelegd in de Utrechtse Antidiscriminatie-agenda. Ook zal de gemeente goed luisteren naar het advies van betrokken organisaties over hoe deze aangescherpt kan worden om betere resultaten te leveren.

Er moet hier en daar nog extra werk gedaan worden. Zo benoemt de Antidiscriminatie-agenda bijvoorbeeld dat de gemeente de gevolgen van discriminatie op de arbeidsmarkt moet bestrijden, maar is er niet te lezen over het straffen van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Lhbti+-rechten 

De gemeente moet een inclusief beleid voeren voor mensen uit de lbhti+-gemeenschap. Geweld tegen lhbti+-mensen moet bij de kern worden bestreden. Hiervoor is onderwijs op scholen nodig, dus wordt op alle Utrechtse scholen voorlichting over gender- en seksuele diversiteit gegeven.

Sociaal

Het is belangrijk dat lhbti+-mensen elkaar kunnen vinden, en dit moet kunnen op verschillende soorten plekken, dus niet alleen in de kroeg of op Pride. Daarom moet de gemeente ruimte maken voor organisaties en evenementen die een plek geven aan de lhbti+-gemeenschap in Utrecht.

Genderdiversiteit

Er is in de gemeente Utrecht nog veel te winnen op het punt van genderdiversiteit. De gemeente moet zo genderneutraal als mogelijk te werk gaan. De gemeentelijke formulieren wordt niet meer naar gender of geslacht gevraagd, ook zijn er alleen nog maar genderneutrale toiletten aanwezig in de gebouwen van de gemeente. Ook geven we transgender medewerkers van de gemeente recht op betaald transitieverlof.

Transgenderzorg

De transgenderzorg moet gedecentraliseerd worden. In de gemeente Utrecht is transgenderzorg helemaal niet beschikbaar. Er komt een genderkliniek in de gemeente, waar er passende zorg wordt gegeven aan transgender personen. Deze zorg wordt gegeven op basis van ‘informed consent’, dus zonder vereiste diagnose en met volledige zelfbeschikking. De wachtlijst bij deze genderkliniek mag niet langer worden dan 6 weken. Als de wachtlijst langer dan zes weken wordt moet de capaciteit worden opgeschaald. 

Antiracisme

Racisme is onacceptabel in onze gemeente. Discriminerende organisaties worden hard aangepakt en beboet. De gemeente toont ook een zerotolerancebeleid op werknemers die racistisch en/of discriminerend gedrag vertonen. 

Slavernij- en koloniale verleden

De gemeente Utrecht heeft grootschalig geprofiteerd van slavenhandel en slavenarbeid en zal daarom officieel haar excuses aanbieden. Ook geeft de gemeente meer voorlichting over dat verleden op onder andere scholen en musea. Met podcasts wordt de duistere zijde van ontdekkingsreizigers, koopmannen, admiralen en hoogwaardigheidsbekleders waarnaar straten zijn vernoemd benadrukt. Beschikbaar te maken via QR-codes op straattegels, of borden.

Naam- en geslachtswijziging

Naam- en geslachtswijzigingen in de BRP zijn vaak omslachtig en onnodig ingewikkeld. Om dit toegankelijker te maken moet de gemeente Utrecht (1) bijzondere bijstand verlenen aan hen die de benodigde deskundigenverklaring niet kunnen betalen, en duidelijk aangeven dat dat een optie is, (2) burgers goed informeren over alle mogelijkheden om aan een deskundigenverklaring te komen, (3) op zoek gaan naar toegankelijke manieren om zonder een deskundigenverklaring een naam- en geslachtswijziging te doen, en zo nodig ook voor die optie bijzondere bijstand te verlenen en (4) op zoek gaan naar een toegankelijke manier om als geslachtsregistratie een X te hebben, zonder hiervoor naar de rechtbank te hoeven.