Ga naar de inhoud

Integratie en re-integratie

Wij hebben het motto: ‘niet apart, maar samen’. Utrecht heeft als gemeente veel te bieden en iedereen moet daar een deel van kunnen uitmaken. Toch zien wij dat veel mensen het moeilijk vinden om te integreren in de samenleving door een gebrek aan gemeentelijke voorzieningen. Dat gaan wij veranderen.

Meer inzet voor opvang en integratie van vluchtelingen

De onmenselijke gang van zaken in Afghanistan heeft geleid tot een toename van vluchtelingen. Daarom gaan wij de opvang opschalen en de kwaliteit ervan verhogen. Om dit te realiseren komen er meerdere, kleine locaties bij. Daarmee bevorderen we de integratie in de wijken. De gemeente gaat ook meer samenwerken met Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland om Utrecht veilig en leefbaar te maken voor vluchtelingen en asielzoekers.

Er komt een afleverlocatie waar mensen overtollige of tweedehands meubels kunnen doneren voor het inrichten van woningen.

Bed, bad en brood is een recht

Ook uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op een menswaardig bestaan. Daarom krijgen zij ondersteuning van de gemeente onder de noemer ‘bed, bad, en brood’.

Taal- en inburgeringsonderwijs

We laten taal- en inburgeringsonderwijs niet over aan de markt. Dit leidt aantoonbaar tot slechte resultaten. We maken onderwijs voor inburgeraars en andere nieuwkomers, zoals internationale studenten, een publieke voorziening. De onderwijstaak wordt weer uitbesteed aan het roc, waar goede kwaliteit geleverd wordt en het slagingspercentage zeer hoog is.

Toegankelijkheid

Publieke ruimtes zouden van iedereen moeten zijn. Toch zijn er in Utrecht veel plekken die moeilijk of niet bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. Daardoor worden sommige mensen uitgesloten van deelname aan onderdelen van de samenleving. De gemeente gaat zich daarom volledig inzetten om de doelen van de agenda ‘Utrecht Standaard Toegankelijk’ concreter te maken en te realiseren. Er komen striktere eisen voor nieuwbouw en publieke voorzieningen.

Tolken gebarentaal

Dove en slechthorende mensen dienen, net als iedereen, toegang te hebben tot alle voorzieningen in Utrecht. De gemeente zorgt er daarom voor dat dove en slechthorende Utrechters gratis hulp kunnen krijgen van een tolk Nederlandse gebarentaal wanneer dat voor hen nodig is.

Re-integratie van dak- en thuisloze mensen

Er komt een focus op de re-integratie van dak- en thuisloze mensen in de samenleving. Bij gemeentelijke ‘inbestedingen’ voor het onderhouden en schoonmaken van het stadhuis en het stadskantoor krijgt het aannemen van dakloze mensen die werk nodig hebben prioriteit. Ook komen er meer begeleiders om dakloze mensen actief te assisteren en van informatie te voorzien.

Gratis opvang

Te vaak nog moeten dakloze mensen bedelen om genoeg geld te hebben om te kunnen overnachten in een opvanglocatie. Voor de gemeente is € 4,50 voor een overnachting met ontbijt weinig geld, maar voor iemand zonder inkomen of een (gedeeltelijke) daklozenuitkering is dit vaak onbetaalbaar. We zorgen er daarom voor dat de gemeente alle overnachtingskosten volledig vergoedt.

Afschaffing ‘post-ophaalverplichting’

Als dakloze mensen het stadskantoor als briefadres hebben, zijn zij verplicht minimaal één keer in de twee weken hun post op te komen halen bij het stadskantoor. Er kan zelfs niet gebeld worden om te vragen of er post is. Als er geen post is om op te halen, zou niemand verplicht moeten zijn om langs te komen. We schaffen deze verplichting af om onnodige kosten en reizen te voorkomen.

Digitale informatieverstrekking

Het digitaal verstrekken van informatie is een zeer belangrijke manier om mensen makkelijk te bereiken. Het is alleen niet voor iedereen even makkelijk. Daarom maken we het digitale domein zo toegankelijk mogelijk en wordt er altijd een alternatief communicatiemiddel aangeboden voor de mensen die dat willen.

Weg met ‘hostile architecture’

Vaak worden bankjes expres met een armleuning tussen de zitplekken gemaakt om ervoor te zorgen dat dakloze mensen daar niet kunnen slapen. Bij de bushalte van station Leidsche Rijn zijn er zelfs helemaal geen zitplekken en schijnt er in de nacht fel licht. Dit is een voorbeeld van ‘hostile architecture’ (vijandige architectuur). Het is niet alleen een teken van weerzinwekkend beleid tegen dakloze mensen, maar ook erg onaangenaam voor oudere mensen of mensen met een beperking. We zorgen dat dit in Utrecht niet meer voorkomt: er komen bij openbare voorzieningen normale zitplekken zonder armleuningen.