Ga naar de inhoud

#2 Michel Eggermont

Op mijn 16e ben ik naar Utrecht verhuisd en heb hier de middelbare school afgemaakt op College de Klop. Mijn hele volwassen leven ben ik politiek actief binnen de arbeidersbeweging. Als scholier bij de Jongerenbeweging FNV, als student bij USF, als dienstplichtig soldaat bij VVDM en sinds ik ben gaan werken bij FNV Spoor en haar voorgangers, sinds 2021 ben ik plaatsvervangend lid van het ledenparlement FNV namens de sector Vervoer. Daarnaast ben ik ook altijd actief geweest bij politieke (jongeren)organisaties. Bij Rebel, de Socialistische Arbeiderspartij en sinds begin deze eeuw bij de SP. Van 2007 tot 2014 en van 2015 tot 2018 zat ik voor de SP in de gemeenteraad, en sinds 2019 ben ik gekozen als statenlid voor de SP. Tot oktober 2021 stond ik kandidaat als algemeen secretaris voor het partijbestuur van de SP waarbij ik duidelijk maakte dat een sterke socialistische beweging gebaat is bij eenheid in verscheidenheid. Helaas werd het overgrote deel van de actieve leden van de Utrechtse afdeling eind oktober, vlak voor de verkiezingen voor het partijbestuur geroyeerd.

Het bijeenhouden van socialisten in Utrecht heb ik daarna als onze belangrijkste taak opgevat. Met de oprichting van de vereniging Socialisten Utrecht zijn we hierin geslaagd. Op de ledenvergadering van 8 januari 2022 ben ik gekozen als secretaris/penningmeester van de vereniging.

Mijn levensmotto heb ik geleend van spoorwegarbeider, vakbondsman en als verzetsstrijder door de nazi’s gefusilleerde revolutionair socialist Henk Sneevliet: “berani karena benar”, “dapper zijn omdat het goed is”. Onze strijd voor het socialisme is er één van lange adem, waarbij we niet bang hoeven te zijn voor “the powers that be”. De opbouw van massa-organisaties van de arbeidersbeweging, de vakbeweging, huurdersorganisaties en andere sociale bewegingen staat in mijn visie centraal bij het kunnen bereiken van dit ideaal. De taak van socialisten is deze bewegingen zonder voorbehoud op te bouwen en daarbinnen te pleiten voor de noodzaak voor een socialistisch programma. Het werk als socialistisch volksvertegenwoordiger hoort hier hand in hand mee te gaan. Als megafoon voor sociale bewegingen en gericht op haar opbouw.